Dokumenti i poveznice

Minstarstvo pomorstva prometa i infrastrukture - Ured za EU fondove  - www.promet-eufondovi.hr
Ministarstvo pomorstva prometa i infrastrukture - www.mppi.hr
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti  (HAKOM) www.hakom.hr
Interaktivni GIS portal (PPDŠP) bbzone.hakom.hr
Europski strukturni i investicijski (ESI) fondovi www.strukturnifondovi.hr
Vodič kroz analizu troškova i koristi investicijskih projekata -  Broadband  poveznica
Vodič za ulaganje u brzi širokopojasni pristup poveznica
Indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP) sufinanciranih iz OPKK 2014.-2020. za 2017. godinu (3.1.2017.) - poveznica  
Kriteriji i pripadajuće metodologije za odabir operacija unutar investicijskog prioriteta 2a / specifičnog cilja 2a1​ - poveznica  - Konačna verzija 21.02.2019.
Upute za prijavitelje i korisnike Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija” o provedbi horizontalnih načela - Novo!