Kontakt

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Roberta Frangeša Mihanovića 9
10 110 Zagreb

Centrala: +385 1 7007 007
Faks: +385 1 7007 070

E-pošta:  HAKOM-eufondovi@hakom.hr