Kontakt

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Roberta Frangeša Mihanovića 9
10 110 Zagreb

Centrala: +385 1 7007 007
Fax: +385 1 7007 070

E-mail:  HAKOM-eufondovi@hakom.hr