Projekti odabrani za sufinanciranje - NPOO

Naziv korisnika Nositelj projekta Iznos potpore (EUR) Broj bijelih kućanstava Broj bijelih korisnika (kućanstva+poslovni+javni korsnici)
A1 d.o.o. Grad Županja 2.263.861 9.632 14.233
A1 d.o.o. Šibensko-kninska županija 6 3.002.670 4.901 10.992
Hrvatski Telekom d.d. Brodsko-posavska županija A 1.893.933 5.156 8.267
Hrvatski Telekom d.d. Grad Novalja 2.046.615 3.835 5.717
Optix Infrastructure d.o.o. Grad Lepoglava 5.868.744 7.947 12.935
Optix Infrastructure d.o.o. Općina Pokupsko 5.943.800 5.209 11.331
Optix Infrastructure d.o.o. Karlovačka županija 4 5.714.881 4.590 8.964
Optix Infrastructure d.o.o. Općina Bedekovčina 5.241.101 7.331 11.726
Optix Infrastructure d.o.o. Grad Novi Marof 6.419.853 6.138 14.380
Optix Infrastructure d.o.o. Grad Vrbovec 8.445.273 12.963 19.256
Optix Infrastructure d.o.o. Grad Donja Stubica 6.504.501 10.199 16.500
Optix Infrastructure d.o.o. Grad Pregrada 9.505.196 12.919 16.364
Optix Infrastructure d.o.o. Grad Čazma 4.635.569 5.362 7.649
Optix Infrastructure d.o.o. Karlovačka županija 2 6.186.290 4.106 9.113
Optix Infrastructure d.o.o. Grad Kutina 3.263.088 5.808 8.257
Optix Infrastructure d.o.o. Grad Karlovac 6.637.368 6.726 10.961
Optix Infrastructure d.o.o. Grad Sisak 4.975.832 6.400 9.150
Optix Infrastructure d.o.o. Karlovačka županija 3 6.069.429 4.140 8.472
Optix Infrastructure d.o.o. Grad Zlatar 3.942.871 4.829 6.900
Optix Infrastructure d.o.o. Općina Vidovec 2.047.083 3.636 7.113
Optix Infrastructure d.o.o. Grad Jastrebarsko 4.136.062 4.929 8.431
Ukupno: 95.536.943 113.232 187.502