O nama

Nositelj Okvirnog programa (NOP)

Okvirni nacionalni program za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (dalje: ONP) usvojen je Odlukom Vlade RH NN br. 68/16). Istom odlukom Vlade RH, HAKOM je imenovan nositeljem ONP-a (dalje: NOP).


ONP je okvirni program za razvoj pristupne širokopojasne infrastrukture slijedeće generacije (engl. Next Generation Access – NGA) u područjima u kojima ne postoji dostatni komercijalni interes za ulaganja od strane operatora i pružatelja usluga na tržištu. Time je opravdano izgradnju širokopojasne infrastrukture sufinancirati javnim sredstvima, odnosno sredstvima državnih potpora.

ONP je provedbeni program usmjeren k ostvarenju nacionalnih strateških ciljeva zadanih Strategijom razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2015.-2020.godine, te Digitalnom agendom za Europu u razdoblju do 2020. godine, posebno u dijelu osiguranja dostupnosti brzog i ultra-brzog širokopojasnog pristupa na cijelom području Republike Hrvatske.

ONP predstavlja nacionalnu okvirnu shemu (engl. framework, umbrella programme, scheme), odnosno program državnih potpora, iz kojeg slijedi veći broj pojedinačnih projekata na užem lokalnom području.

ONP je odobrila Europska komisija (Case: SA.38626) u skladu s pravilima o državnim potporama čime je potvrđena usklađenost s odredbama Smjernica za primjenu pravila državnih potpora koje se odnose na brzi razvoj širokopojasnih mreža (engl. Guidelines for the application of State aid rules in relation to the rapid deployment of broadband networks).
 
Donja tablica daje prikaz minimalnih brzina NGA širokopojasnog pristupa koje moraju biti podržane na mrežama izgrađenim uz potpore u sklopu ONP-a. Navedene minimalne brzine predstavljaju zahtjev u pogledu ostvarenja značajnog iskoraka (engl. stepchange), koji mora biti ispunjen na svim NGA mrežama koje će se graditi u sklopu ONP-a.
 
Zahtjev u pogledu ostvarenja značajnog iskoraka s obzirom na minimalne brzine prema korisniku (download) i od korisnika (upload)
Brzina prema korisniku (download) 40 Mbit/s
Brzina od korisnika (upload) 5 Mbit/s
  
NOP koordinira provedbu ONP-a na nacionalnoj razini te nadzire sukladnost pojedinačnih projekata s ONP-om.
Pojedinačne projekte iz ONP-a vode tijela javne vlasti na lokalnim i/ili područnim (regionalnim) razinama (općine, gradovi i županije), kao nositelji pojedinačnih projekata (NP-ovi).