Zakoni i smjernice

1.
Strategija razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020. godine (.pdf)

Odluka o donošenju Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020. godine

2.
Okvirni nacionalni program za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa (ONP)  (.pdf)
Prilog A (.pdf)
Prilog B (.pdf)
Prilog C (.pdf)
Prilog D (.pdf)
Prilog E (.pdf)

Odluka o donošenju Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja

Odluka Europske komisije - Državna potpora SA.38626 (2015/N) (.pdf) 

3.
Nacionalni program razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja(NP-BBI)(.pdf)

Prilog NP-BBI programu

Odluka o donošenju Nacionalnog programa razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, kao preduvjet razvoja pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA)

Odluka Europske komisije – Državna potpora SA.41065 (2016/N)

State Aid  decision SA.41065 National Programme for broadband aggregation infrastructure


4. 
Smjernice za primjenu pravila državnih potpora  koje se odnose na brzi razvoj širokopojasnih  mreža (.pdf - hrv. )
Smjernice za primjenu pravila državnih potpora  koje se odnose na brzi razvoj širokopojasnih  mreža (.pdf - eng.)

5.  
Zakon o elektroničkim komunikacijama (.pdf)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 72/17) (.pdf)

6. 
Zakon o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina 

7.
Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH u razdoblju 2014-2020 (NN br. 92/2014)

8.
Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem, „Ulaganje za rast i radna mjesta” (NN br. 107/2014, 23/2015, 129/2015, 15/2017, 18/2017)