Grad Kutina

Osnovni podaci o projektu
Nositelj projekta GRAD KUTINA
Obuhvaćeno područje Grad Kutina
Investicijski model model A
Odabrani operator partner Optix Infrastructure d.o.o.
Podaci o statusu projekta
Faza projekta Sklopljen ugovor u sufinanciranju
Javna rasprava (status) završeno
Javna rasprava https://www.kutina.hr/Sluzbeni-dio/ArticleId/39149/oamid/1501
Ključni dokumenti projekta
Nacrt PRŠI-ja https://www.kutina.hr/Portals/0/_2022/Sluzbeno/03/Nacrt%20PR%C5%A0I%20-%20projektno%20podru%C4%8Dje%20Kutina%20v1.8.pdf
Kronologija projekta
27.07.2018: Nacrt PRŠI-ja predan na preliminarnu ocjenu NOP-u
28.08.2018.: Preliminarna provjera nacrta PRŠI-ja provedena
03.09.2018: Javna rasprava u tijeku (03.09.2018. - 02.10.2018.)

7.3.2022.: Javna rasprava u tijeku (28.2.2022.-8.4.2022.)
(https://www.kutina.hr/Sluzbeni-dio/ArticleId/39149/oamid/1501)

18.4.2024.: Sklopljen ugovor o sufinanciranju (14.4.2024.)