Grad Sisak

Osnovni podaci o projektu
Nositelj projekta GRAD SISAK
Obuhvaćeno područje Grad Sisak
Investicijski model model A
Odabrani operator partner Optix Infrastructure d.o.o.
Podaci o statusu projekta
Faza projekta Sklopljen ugovor u sufinanciranju
Javna rasprava (status) završeno
Javna rasprava https://sisak.hr/javna-rasprava-o-nacrtu-plana-razvoja-sirokopojasne-infrastrukture-u-projektnom-podrucju-sisak/
Ključni dokumenti projekta
Nacrt PRŠI-ja https://sisak.hr/wp-content/uploads/2022/03/Nacrt-PR%C5%A0I-projektno-podru%C4%8Dje-Sisak-v1.8.pdf
Kronologija projekta
08.03.2018.: Nacrt PRŠI-ja predan na preliminarnu provjeru NOP-u
20.03.2018.: Preliminarna provjera nacrta PRŠI-ja provedena
03.04.2018.: Pokrenuta javna rasprava (03.04. - 03.05.2018.)
03.05.2018.: Završena javna rasprava
22.03.2019. Javna rasprava u tijeku 22.3-5.4.2019.
10.06. 2019. PRŠI odobren

31.3.2022.: Pokrenuta javna rasprava (31.3.2022.-30.4.2022.)
https://sisak.hr/javna-rasprava-o-nacrtu-plana-razvoja-sirokopojasne-infrastrukture-u-projektnom-podrucju-sisak/

18.4.2024.: Sklopljen ugovor o sufinanciranju (14.4.2024.)