Gradovi Duga Resa i Ozalj

i Općine Barilović, Bosiljevo, Draganić, Generalski Stol, Kamanje, Krnjak, Lasinja, Netretić, Ribnik, Vojnić i Žakanje
Osnovni podaci o projektu
Nositelj projekta KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Obuhvaćeno područje Gradovi Duga Resa i Ozalj i Općine Barilović, Bosiljevo, Draganić, Generalski Stol, Kamanje, Krnjak, Lasinja, Netretić, Ribnik, Vojnić i Žakanje
Podaci o statusu projekta
Faza projekta Javna rasprava provedena
Javna rasprava (status) završeno
Javna rasprava https://sirokopojasni-internet.kazup.hr/javna-rasprava-projekt-2.html
Ključni dokumenti projekta
Nacrt PRŠI-ja https://sirokopojasni-internet.kazup.hr/assets/files/3._lator_karlovackazupanija_razvoj_sp_interneta_prsi_projekt2_v3.0.pdf
Kronologija projekta
07.12.2017.: Nacrt PRŠI-ja predan na preliminarnu provjeru NOP-u
22.01.2018,: Javna rasprava u tijeku (22.01.2018. - 23.02.2018.)