Gradovi Ogulin i Slunj

i Općine Cetingrad, Josipdol, Plaški, Rakovica, Saborsko i Tounj
Osnovni podaci o projektu
Nositelj projekta KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Obuhvaćeno područje Gradovi Ogulin i Slunj i Općine Cetingrad, Josipdol, Plaški, Rakovica, Saborsko i Tounj
Podaci o statusu projekta
Faza projekta Nacrt PRŠI-ja u postupku preliminarne provjere
Kronologija projekta
07.12.2017.: Nacrt PRŠI-ja predan na preliminarnu provjeru NOP-u