Gradovi Ogulin i Slunj

i Općine Cetingrad, Josipdol, Plaški, Rakovica, Saborsko i Tounj
Osnovni podaci o projektu
Nositelj projekta KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Obuhvaćeno područje Gradovi Ogulin i Slunj i Općine Cetingrad, Josipdol, Plaški, Rakovica, Saborsko i Tounj
Podaci o statusu projekta
Faza projekta Javna rasprava provedena
Javna rasprava (status) završeno
Javna rasprava https://sirokopojasni-internet.kazup.hr/javna-rasprava-projekt-3.html
Ključni dokumenti projekta
Nacrt PRŠI-ja https://sirokopojasni-internet.kazup.hr/assets/files/3._lator_karlovackazupanija_razvoj_sp_interneta_prsi_projekt3_v3.0.pdf
Kronologija projekta
07.12.2017.: Nacrt PRŠI-ja predan na preliminarnu provjeru NOP-u
22.01.2018,: Javna rasprava u tijeku (22.01.2018. - 23.02.2018.)