Karlovačka županija (2)

Osnovni podaci o projektu
Nositelj projekta KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Obuhvaćeno područje Grad Ozalja, Općina Bosiljevo, Draganić, Generalski Stol, Kamanje, Lasinja, Netretić, Ribnik i Žakanje
Investicijski model model A
Podaci o statusu projekta
Faza projekta PRŠI odobren
Javna rasprava (status) završeno
Javna rasprava https://sirokopojasni-internet.kazup.hr/javna-rasprava-projekt-2.html
Ključni dokumenti projekta
Nacrt PRŠI-ja https://sirokopojasni-internet.kazup.hr/assets/2019/p_2/3._karlovackazupanija_razvoj_sp_interneta_prsi_projekt2_v4.1.pdf
Kronologija projekta
28.03.2019.: Javna rasprava u tijeku (28.03.2019.--27.04.2019)
https://sirokopojasni-internet.kazup.hr/javna-rasprava-projekt-2.html