Općina Nerežišća i okolica

i Gradovi Hvar, Komiža, Stari Grad, Supetar, Vis i Općine Bol, Jelsa, Milna, Postira, Pučišća, Selca, Sućuraj, Sutivan i Šolta
Osnovni podaci o projektu
Nositelj projekta OPĆINA NEREŽIŠĆA
Obuhvaćeno područje Gradovi Hvar, Komiža, Stari Grad, Supetar, Vis i Općine Bol, Jelsa, Milna, Nerežišće, Postira, Pučišća, Selca, Sućuraj, Sutivan i Šolta
Podaci o statusu projekta
Faza projekta Javna rasprava provedena
Javna rasprava (status) završeno
Javna rasprava http://www.nerezisca.hr/novosti-iz-opine/422-javna-rasprava-o-projektu-razvoja-infrastrukture-irokopojasnog-pristupa-na-podruju-nereia-.html
Ključni dokumenti projekta
Nacrt PRŠI-ja http://www.nerezisca.hr/images/stories/internet2308/2nacrt.pdf
Kronologija projekta
12.10.2016.: Nacrt PRŠI-ja predan na preliminarnu provjeru NOP-u
06.12.2016.: Preliminarna provjera nacrta PRŠI-ja provedena
04.04.2017: Javna rasprava u tijeku (05.04.2017 - 05.05.2017.)
http://www.nerezisca.hr/novosti-iz-opine/404-javna-rasprava-o-projektu-razvoja-infrastrukture-irokopojasnog-pristupa-na-podruju-nereia.html
23.08.2017.: Javna rasprava u tijeku (24.08.2017. - 25.09.2017.)
25.09.2017.: Javna rasprava završena