Aktualnosti

17.01.2018
Grad Krk ponovno pokreće javnu raspravu!
Nakon što je Grad Krk proveo javnu raspravu u trajanju od 01.02.2017. do 03.03.2017., utvrđeno je da postoji potreba za pokretanjem još jedne javne rasprave u trajanju od 12.01.2018. do 12.02.2018.

Sveobuhvatna dokumentacija za dodatni postupak javne rasprave se nalazi na poveznici.
05.01.2018
Grad Trilj pokreće javnu raspravu!
05.01.2018.  - Grad Trilj pokreće javnu raspravu u sklopu projekta izgradnje širokopojasne infrastrukture za pristupnu mrežu sljedeće generacije u gradovima Trilj, Sinj i Vrlika te Općinama Dicmo, Dugopolje, Otok, Hrvace, Klis i Muć, u trajanju od 05. siječnja - 05. veljače 2018. 

Sveobuhvatna dokumentacija nalazi se na poveznici. 
03.01.2018
Video - Razvoj širokopojasnog pristupa u bijelim područjima
U cilju što boljeg informiranja javnosti o mogućnostima i prednostima širokopojasnog pristupa sljedeće generacije kao i promicanja izgradnje širokopojasne infrastrukture uz pomoć državnih potpora, HAKOM je izradio videozapis koji je dostupan na poveznici.