Aktualnosti

03.07.2019
„European Broadband Awards 2019"
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM), kao Nadležni ured za širokopojasnost, obavještava javnost da je rok za prijavu za nominacije za dodjelu nagrada „European Broadband Awards 2019“ produžen do 6. rujna 2019., do 16 sati.

Moguće je prijaviti sve tipove projekata u visokoj fazi provedbe, neovisno o veličini, lokaciji ili primijenjenim tehnološkim rješenjima.

Poželjni su projekti razvijeni u jedinicama lokalne i regionalne samouprave, kao i projekti financirani iz privatnih izvora koji koriste inovativne investicijske, poslovne ili financijske modele.

Saznajte više ili preuzmite prijavni obrazac i vodič za prijavitelje.
21.05.2019
Online radionica o mogućnosti financiranja projekata iz CEF Digital (Connecting Europe Facility) za općine i gradove, u organizaciji Europske komisije
Online radionica o mogućnosti financiranja projekata iz CEF Digital (Connecting Europe Facility) za općine i gradove
 
Ova online radionica za općine i gradove, koju je organizirala Europska komisija, usredotočit će se na moguće "aplikacije za pametne gradove", čija realizacija zahtijeva inovativna rješenja za povezivost, kao što je 5G.
Europski parlament i Vijeće nedavno su postigli politički dogovor o novom instrumentu za povezivanje Europe (CEF2 Digital), koji će biti jedan od najvažnijih instrumenata financiranja širokopojasnog pristupa u EU za sljedeći višegodišnji financijski okvir (2021.-2027.).
S planiranim proračunom od 3 milijarde eura, novi CEF Digital usmjeren je na strateška infrastrukturna ulaganja, uključujući 5G koridore glavnih prometnih putova i gigabitnu povezanost 5G zajednica.
Komisija je započela dijalog s dionicima kako bi osigurala da CEF Digital podupre napore država članica u postizanju EU 2025 gigabitnih ciljeva. U tom kontekstu, općine i gradovi će imati ključnu ulogu u konkretnim projektima, budući da Komisija nastoji lokalizirati digitalnu revoluciju i podržati pametne zajednice.
Europska Komisija organizira online radionicu u petak 24. svibnja, od 15:00 do 17:00 sati.  Na radionici ćete imati priliku razgovarati o potencijalnim projektima s ljudima iz gradova i općina diljem Europe, kao i izravno sa stručnjacima Europske komisije. Događaj će se posebno usredotočiti na moguća rješenja za pametne gradove, koja će zahtijevati inovativna rješenja za povezivost, kao što je 5G.
Ako ste zainteresirani za sudjelovanje u ovoj razmjeni mišljenja i ideja molimo registrirajte se do utorka 21. svibnja do 23:00 sata sa sljedećim naslovom “I am interested in the CEF and Smart Cities event on May, 24”. Nakon registracije primit ćete informacije za prijavu na internetsku stranicu konferencije.
Službeni jezik na radionici: engleski.
16.05.2019
Obavijest nositeljima projekata!


OBAVIJEST NOSITELJIMA PROJEKATA
Ishođenje Potvrde o sukladnosti plana razvoja širokopojasne infrastrukture (PRŠI) sa strukturnim pravilima Okvirnog nacionalnog programa (ONP)
 
Sukladno odredbama Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (dalje: ONP) (poglavlje 4.1.3 Postupak javne rasprave), HAKOM kao nositelj ONP-a (dalje: NOP) provjerava sukladnost PRŠI-ja sa strukturnim pravilima ONP-a. Ukoliko je PRŠI sukladan strukturnim pravilima, HAKOM u roku od 30 dana izdaje „Potvrdu o usklađenosti PRŠI-ja sa strukturnim pravilima ONP-a“.
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU objavilo je Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u postupku pred-odabira na temelju odobrenih PRŠI-ja, a vezano za odabir prihvatljivih prijavitelja te ispunjavanje kriterija za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava “Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima”, s rokom predaje prijava do 17. lipnja 2019. Stoga upućujemo sve nositelje projekata da vode računa o predmetnim rokovima kako bi se na vrijeme prijavili na objavljeni Javni poziv.