Brodsko-posavska županija A

Općine Bebrina, Brodski Stupnik, Bukovlje, Oriovac, Podcrkavlje i Sibinj
Osnovni podaci o projektu
Nositelj projekta BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Obuhvaćeno područje Općine Bebrina, Brodski Stupnik, Bukovlje, Oriovac, Podcrkavlje i Sibinj
Investicijski model model A
Podaci o statusu projekta
Faza projekta PRŠI odobren
Javna rasprava (status) završeno
Javna rasprava https://www.bpz.hr/upravna-tijela/upravni-odjel-za-graditeljstvo,-infrastrukturu-i-za%C5%A1titu-okoli%C5%A1a/infrastruktura
Ključni dokumenti projekta
Nacrt PRŠI-ja https://www.bpz.hr/images/dokumenti/graditeljstvo/dokumenti/Projekt_razvoja_%C5%A1irokopojasnog_pristupa_na_podru%C4%8Dju_Op%C4%87ina_Bebrina_Brodski_Stupnik_Bukovlje_Oriovac_Podcrkavlje_i_Sibinj-_JAVNA_RASPRAVA/3._BPZ_Projekt_razvoja_sirokopojasnog_pristupa_v2.0.pdf
Kronologija projekta
21.03.2018.: Nacrt PRŠI-ja predan na preliminarnu provjeru NOP-u
13.04.2018: Javna rasprava u tijeku (12.04.2018-11.05.2018.)
20.03.2019.: Javna rasprava u tijeku (20.03.2019.-04.04.2019.)

21.04.2022. Javna rasprava u tijeku (22.04.2022. - 25.05.2022.)
https://www.bpz.hr/upravna-tijela/upravni-odjel-za-graditeljstvo,-infrastrukturu-i-za%C5%A1titu-okoli%C5%A1a/infrastruktura