Brodsko-posavska županija A

Općine Bebrina, Brodski Stupnik, Bukovlje, Oriovac, Podcrkavlje i Sibinj
Osnovni podaci o projektu
Nositelj projekta BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Obuhvaćeno područje Općine Bebrina, Brodski Stupnik, Bukovlje, Oriovac, Podcrkavlje i Sibinj
Podaci o statusu projekta
Faza projekta Javna rasprava provedena
Javna rasprava (status) završeno
Javna rasprava http://www.bpz.hr/novosti/prsi/javna_rasprava_o_projektu_razvoja_infrastrukture_sirokopojasnog_pristupa_na_podrucju_bpz_a.aspx#.WtFBv4iuzRY
Ključni dokumenti projekta
Nacrt PRŠI-ja http://www.bpz.hr/_Data/Files/2.%20Nacrt%20PR%C5%A0I.pdf
Kronologija projekta
21.03.2018.: Nacrt PRŠI-ja predan na preliminarnu provjeru NOP-u
13.04.2018: Javna rasprava u tijeku (12.04.2018-11.05.2018.)