Grad Beli Manastir i okolica

i Općine Bilje, Čeminac, Darda, Draž, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac, Popovac
Osnovni podaci o projektu
Nositelj projekta GRAD BELI MANASTIR
Obuhvaćeno područje Grad Beli Manastir i općine Bilje, Čeminac, Darda, Draž, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac, Popovac
Investicijski model Model A
Podaci o statusu projekta
Faza projekta PRŠI odobren
Javna rasprava (status) završeno
Javna rasprava http://www.beli-manastir.hr/javna-rasprava-o-projektu-razvoja-infrastrukture-sirokopojasnog-pristupa-na-podrucju-osijek-a-2
Ključni dokumenti projekta
Nacrt PRŠI-ja http://www.beli-manastir.hr/wp-content/uploads/2017/08/2.-Nacrt-PRSI.pdf
Kronologija projekta
07.10.2016.: Nacrt PRŠI-ja predan na preliminarnu provjeru NOP-u
21.11.2016.: Preliminarna provjera nacrta PRŠI-ja provedena
06.04.2017: Javna rasprava u tijeku (07.04.2017 - 08.05.2017.)
http://www.beli-manastir.hr/javna-rasprava-o-projektu-razvoja-infrastrukture-sirokopojasnog-pristupa-na-podrucju-osijek-a
24.08.2017. : Javna rasprava u tijeku (25.08.2017. - 26.09.2017.)
26.09.2017.: Javna rasprava provedena
22.03. 2019. Javna rasprava u tijeku (22.03.2019.-5.04.2019.)
5.4.2019. Javna rasprava provedena
Dodatne napomene
Primjenjena tehnologija biti će odabrana nakon javne rasprave.