Grad Čazma i okolica

i Općine Berek, Ivanska, Štefanje i Velika Trnovitica
Osnovni podaci o projektu
Nositelj projekta GRAD ČAZMA
Obuhvaćeno područje Grad Čazma i Općine Berek, Ivanska, Štefanje i Velika Trnovitica
Investicijski model model A
Podaci o statusu projekta
Faza projekta PRŠI odobren
Javna rasprava (status) završeno
Javna rasprava http://www.cazma.hr/vijesti/javna-rasprava-o-nacrtu-plana-razvoja-sirokopojasne-infrastrukture-u-projektnom-podrucju-cazma/
Ključni dokumenti projekta
Nacrt PRŠI-ja https://www.cazma.hr/wp-content/uploads/2022/02/Nacrt-PRSI-projektno-podrucje-Cazma-v1.8-1.pdf
Kronologija projekta
27.06.2018. : Nacrt PRŠI-ja predan na preliminarnu provjeru
26.07.2018.: Preliminarna provjera nacrta PRŠI-ja provedena
30.07.2018: Javna rasprava u tijeku (30.07.2018 - 29.08.2018.)
18.03.2019. Javna rasprava u tijeku (18.03.2019. - 3.04.2019.)

28.2.2022. Smanjen obuhvat PRŠI-ja: Grad Čazma i Općine Berek, Ivanska, Štefanje i Velika Trnovitica
28.2.2022.: Javna rasprava u tijeku (28.2.2022.-31.3.2022.)
http://www.cazma.hr/vijesti/javna-rasprava-o-nacrtu-plana-razvoja-sirokopojasne-infrastrukture-u-projektnom-podrucju-cazma/