Grad Daruvar i okolica

i Grad Grubišno Polje i Općine Dežanovac, Đulovac, Končanica i Sirač
Osnovni podaci o projektu
Nositelj projekta GRAD DARUVAR
Obuhvaćeno područje Gradovi Daruvar i Grubišno Polje i Općine Dežanovac, Đulovac, Končanica i Sirač
Investicijski model Model A
Podaci o statusu projekta
Faza projekta PRŠI odobren
Javna rasprava (status) završeno
Javna rasprava http://daruvar.hr/javna-rasprava-nacrtu-plana-razvoja-sirokopojasne-infrastrukture/
Ključni dokumenti projekta
Nacrt PRŠI-ja http://daruvar.hr/wp-content/uploads/2018/dokumenti/sirokopojasni/Nacrt%20PR%C5%A0I%20-%20projektno%20podru%C4%8Dje%20Daruvar%20v4.5.pdf
Osnovni podaci o operativnom radu mreže
Broj pokrivenih korisnika 7359
Kronologija projekta
29.12.2017.: Nacrt PRŠI-ja predan na preliminarnu provjeru NOP-u
31.1.2018.: Javna rasprava u tijeku (30.01.2018. - 01.03.2018.)
22.03.2019.: Javna rasprava u tijeku (22.03.2019.-05.04.2019.)
https://daruvar.hr/javna-rasprava-nacrtu-plana-razvoja-sirokopojasne-infrastrukture/
13.05.2019.: PRŠI u postupku provjere
11.06.2019.: PRŠI odobren