Grad Delnice i okolica

i gradovi Vrbovsko i Čabar i Općine Fužine, Lokve, Skrad, Mrkopalj, Ravna Gora i Brod Moravice
Osnovni podaci o projektu
Nositelj projekta GRAD DELNICE
Obuhvaćeno područje Gradovi Delnice, Vrbovsko i Čabar i Općine Fužine, Lokve, Skrad, Mrkopalj, Ravna Gora i Brod Moravice
Investicijski model Model A
Podaci o statusu projekta
Faza projekta PRŠI odobren
Javna rasprava (status) završeno
Javna rasprava http://www.e-pgz.eu/Javna_rasprava/Konzorcij_Gorski_kotar
Ključni dokumenti projekta
Nacrt PRŠI-ja http://www.e-pgz.eu/documents/Nacrt+plana+razvoja+SPI+-+Gorski+kotar_za_javnu_raspravu.pdf
Osnovni podaci o operativnom radu mreže
Broj pokrivenih korisnika 5490
Kronologija projekta
16.02.2017.: Nacrt PRŠI-ja predan na preliminarnu provjeru NOP-u
21.03.2017.: Preliminarna provjera nacrta PRŠI-ja provedena
26.05.2017: Javna rasprava u tijeku (24.05.2017. - 02.07.2017.)
13.05.2019.: Ponovljeni drugi postupak javne rasprave (13.05.2019. - 28.05.2019.)
14.06.2019.: PRŠI u postupku provjere
28.06.2019.: PRŠI odobren
Dodatne napomene

01.06.2017.: Objava vezana za javnu raspravu o nacrtu PRŠI
"Naknadnim uvidom u bazu podataka DGU-a, uočeno je izostavljanje numeričkih podbrojeva na 227 adresa na području konzorcija Gorskog kotara (3 adrese odnose se na Grad Delnice, 167 adresa na Grad Čabar, 2 adrese na Grad Vrbovsko, 5 adresa na Općinu Fužine, 1 adresa na Općinu Lokve, 2 adrese na Općinu Skrad, 5 adresa na Općinu Ravna Gora, 42 adrese na Općinu Mrkopalj. U Općini Brod Moravice nije bilo dopuna). Obzirom da su svi abecedni podbrojevi otprije bili navedeni, u suglasnosti sa NOP-om 227 adresa nadopunjeno je numeričkim podbrojevima kako bi se što preciznije odradio postupak iskaza komercijalnog interesa."

27.11.2017.: Izvješće o javnoj raspravi - poveznica