Grad Dubrovnik i okolica

i Općine Dubrovačko primorje, Konavle i Župa dubrovačka
Osnovni podaci o projektu
Nositelj projekta DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Obuhvaćeno područje Grad Dubrovnik i Općine Dubrovačko primorje, Konavle i Župa dubrovačka
Podaci o statusu projekta
Faza projekta Javna rasprava provedena
Javna rasprava (status) završeno
Javna rasprava http://www.edubrovnik.org/javna-rasprava-projektu-razvoja-infrastrukture-sirokopojasnog-pristupa-podrucju-dubrovnika-23-08-2017-do-22-09-2017/
Ključni dokumenti projekta
Nacrt PRŠI-ja http://www.edubrovnik.org/wp-content/uploads/2017/08/2.-Nacrt-PRE%CC%82I.pdf
Kronologija projekta
11.11.2016.: Nacrt PRŠI-ja predan na preliminarnu provjeru NOP-u
13.12.2016.: Preliminarna provjera nacrta PRŠI-ja provedena
03.04.2017: Javna rasprava u tijeku (03.04.2017 - 03.05.2017.)
http://www.edubrovnik.org/javna-rasprava-projektu-razvoja-infrastrukture-sirokopojasnog-pristupa-podrucju-dubrovnika/

22.08.2017. : Javna rasprava u tijeku: (23.08.2017.- 22.09.2017.)
22.09.2017.: Javna rasprava završena