Grad Glina

i Općine Dvor, Gvozd i Topusko
Osnovni podaci o projektu
Nositelj projekta GRAD GLINA
Obuhvaćeno područje Grad Glina i Općine Dvor, Gvozd i Topusko
Podaci o statusu projekta
Faza projekta Nacrt PRŠI-ja u postupku preliminarne provjere
Kronologija projekta
23.11.2018.: Nacrt PRŠI-ja predan na preliminarnu provjeru NOP-u