Grad Glina

i Općine Dvor, Gvozd i Topusko
Osnovni podaci o projektu
Nositelj projekta GRAD GLINA
Obuhvaćeno područje Grad Glina i Općine Dvor, Gvozd i Topusko
Investicijski model model A
Podaci o statusu projekta
Faza projekta PRŠI odobren
Javna rasprava (status) završeno
Javna rasprava https://www.grad-glina.hr/javna-rasprava-o-projektu-razvoja-infrastrukture-sirokopojasnog-pristupa-na-podrucju-gline/
Ključni dokumenti projekta
Nacrt PRŠI-ja https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2018/12/2.-Nacrt-PRSI.pdf
Kronologija projekta
23.11.2018.: Nacrt PRŠI-ja predan na preliminarnu provjeru NOP-u
21.12.2018.: Nacrt PRŠI-ja preliminarno ocijenjen
31.12.2018.: Pokrenuta javna rasprava (31.12.2018. - 30.01.2019.)