Grad Gospić

i Grad Otočac i Općina Plitvička Jezera
Osnovni podaci o projektu
Nositelj projekta GRAD GOSPIĆ
Obuhvaćeno područje Gradovi Gospić i Otočac i Općina Plitvička Jezera
Investicijski model model B
Podaci o statusu projekta
Faza projekta Sklopljen ugovor u sufinanciranju
Javna rasprava (status) završeno
Javna rasprava http://gospic.hr/ponovljena-javna-rasprava-javno-savjetovanje-projekt-razvoja-infrastrukture-sirokopojasnog-pristupa-za-podrucje-grada-gospica-grada-otocca-i-opcine-plitvicka-jezera/
Ključni dokumenti projekta
Nacrt PRŠI-ja http://gospic.hr/images/stories/PDF_SVASTA/PDF_MATERIAL_2018_INT/4.%20Nacrt%20Plana%20razvoja%20%C5%A1irokopojasne%20infrastrukture%20i%20Studija%20izvodljivosti_v2.0.pdf
Financijski podaci o projektu
Planirani iznos sufinanciranja 75.091.365,14 kn
Stopa sufinanciranja 78,91 %
Ukupni troškovi projekta 97.966.788,40 kn
Osnovni podaci o operativnom radu mreže
Broj pokrivenih korisnika 16.185
Kronologija projekta
14.03.2018: Nacrt PRŠI-ja predan na preliminarnu provjeru NOP-u
16.03.2018.: Preliminarna provjera nacrta PRŠI-ja provedena
30.04.2018: Javna rasprava u tijeku (30.04.2018-30.05.2018.)
http://gospic.hr/javno-savjetovanje-o-projektu-razvoja-infrastrukture-sirokopojasnog-pristupa-za-podrucje-grada-gospica-grada-otocca-i-opcine-plitvicka-jezera/
30.05.2018: Javna rasprava završena
01.04.2019.: Javna rasprava u tijeku (01.04.2019.-16.04.2019.)
http://gospic.hr/ponovljena-javna-rasprava-javno-savjetovanje-projekt-razvoja-infrastrukture-sirokopojasnog-pristupa-za-podrucje-grada-gospica-grada-otocca-i-opcine-plitvicka-jezera/
24.07.2020. Donesena odluka o sufinanciranju