Grad Ivanec i okolica

i Grad Lepoglava i Općine Bednja i Klenovnik
Osnovni podaci o projektu
Nositelj projekta VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Obuhvaćeno područje Gradovi Ivanec i Lepoglava i Općine Bednja i Klenovnik
Podaci o statusu projekta
Faza projekta Preliminarna provjera Nacrta PRŠI-ja provedena
Kronologija projekta
14.02.2018.: Nacrt PRŠI-ja predan na preliminarnu provjeru NOP-u