Grad Kastav i okolica

i Općine Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena i Viškovo
Osnovni podaci o projektu
Nositelj projekta GRAD KASTAV
Obuhvaćeno područje Grad Kastav i Općine Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena i Viškovo
Investicijski model model A
Podaci o statusu projekta
Faza projekta PRŠI odobren
Javna rasprava (status) završeno
Javna rasprava https://www.kastav.hr/clanak/2019/05/13/ponovljena-druga-javna-rasprava-o-nacrtu-plana-razvoja-irokopojasne-infrastrukture
Ključni dokumenti projekta
Nacrt PRŠI-ja http://www.e-pgz.eu/documents/Nacrt+plana+razvoja+SPI+-+Kastav_za_javnu_raspravu.pdf
Kronologija projekta
20.02.2017: Nacrt PRŠI-ja predan na preliminarnu provjeru NOP-u
13.03.2017.: Preliminarna provjera nacrta PRŠI-ja provedena
19.05.2017: Javna rasprava u tijeku (18.05.2017 - 30.06.2017.)
http://www.e-pgz.eu/Javna_rasprava/Konzorcij_Kastva
13.05.2019. Javna rasprava u tijeku (13.05.2019.-28.05.2019.)
https://www.kastav.hr/clanak/2019/05/13/ponovljena-druga-javna-rasprava-o-nacrtu-plana-razvoja-irokopojasne-infrastrukture
Dodatne napomene
30.05.2017.: Objava vezana za javnu raspravu
"Naknadnim uvidom u bazu podataka DGU-a, uočeno je izostavljanje numeričkih podbrojeva na 390 adresa na području konzorcija 6 JLS-a Kastva (89 adresa odnosi se na Grad Kastav, 76 adresa na Općinu Jelenje, 28 adresa na Općinu Klana, 48 adresa na Općinu Kostrena i 149 na Općinu Viškovo). Obzirom da su svi abecedni podbrojevi otprije bili navedeni, u suglasnosti sa NOP-om 390 adresa nadopunjeno je numeričkim podbrojevima kako bi se što preciznije odradio postupak iskaza komercijalnog interesa."

29.11.2017.: Izvješće o javnoj raspravi - poveznica