Grad Kaštela i okolica

i Gradovi Split, Trogir i Općine Lećevica, Marina, Okrug, Prgomet, Primorski Dolac i Seget
Osnovni podaci o projektu
Nositelj projekta GRAD KAŠTELA
Obuhvaćeno područje Gradovi Kaštela, Split i Trogir i Općine Lećevica, Marina, Okrug, Prgomet, Primorski Dolac i Seget
Investicijski model Model A
Odabrani operator partner A1 Hrvatska d.o.o. za usluge javnih telekomunikacija
Podaci o statusu projekta
Faza projekta Sklopljen ugovor u sufinanciranju
Javna rasprava (status) završeno
Javna rasprava http://www.kastela.hr/novosti/javna-rasprava-o-projektu-sirokopojasnog-interneta
Ključni dokumenti projekta
Nacrt PRŠI-ja http://www.kastela.hr/wp-content/uploads/2017/08/2.-Nacrt-PR%C5%A0I.pdf
Financijski podaci o projektu
Planirani iznos sufinanciranja 51.561.847,93 kn
Stopa sufinanciranja 46,54%
Ukupni troškovi projekta 113.518.607,23 kn
Osnovni podaci o operativnom radu mreže
Broj pokrivenih korisnika 23.837
Kronologija projekta
10.10.2016.: Nacrt PRŠI-ja predan na preliminarnu provjeru NOP-u
06.12.2016.: Preliminarna provjera nacrta PRŠI-ja provedena
05.04.2017: Javna rasprava u tijeku (06.04.2017 - 08.05.2017.)
http://www.kastela.hr/novosti/javna-rasprava-o-projektu-razvoja-sirokopojasnog-interneta
24.08.2017. : Javna rasprava u tijeku (24.08.2017. - 25.09.2017.)
25.09.2017.: Javna rasprava završena
18.04.2019.: Ponovljeni drugi postupak javne rasprave (18.04.2019. - 03.05.2019.)
10.06.2019.: PRŠI u postupku provjere
27.06.2019.: PRŠI odobren
24.07.2020. Donesena odluka o sufinanciranju