Grad Koprivnica i okolica

i općine Drnja, Đelekovec, Gola, Hlebine, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Novigrad Podravski, Peteranec, Rasinja, Sokolovac
Osnovni podaci o projektu
Nositelj projekta KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Obuhvaćeno područje Grad Koprivnica i općine Drnja, Đelekovec, Gola, Hlebine, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Novigrad Podravski, Peteranec, Rasinja, Sokolovac
Investicijski model model A
Podaci o statusu projekta
Faza projekta PRŠI odobren
Javna rasprava (status) završeno
Javna rasprava https://kckzz.hr/ponavljanje-drugog-postupka-javne-rasprave-za-projekt-razvoja-infrastrukture-sirokopojasnog-pristupa-na-podrucju-koprivnice/
Ključni dokumenti projekta
Nacrt PRŠI-ja https://kckzz.hr/wp-content/uploads/2017/08/2.-Nacrt-PR%C5%A0I.pdf
Kronologija projekta
11.10.2016.: Nacrt PRŠI-ja predan na preliminarnu provjeru NOP-u
02.12.2016: Preliminarna provjera nacrta PRŠI-ja provedena
05.04.2017: Javna rasprava u tijeku (06.04.2017 - 08.05.2017.)
https://kckzz.hr/javna-rasprava-o-projektu-razvoja-infrastrukture-sirokopojasnog-pristupa-na-podrucju-koprivnice/
23.08.2017.: Javna rasprava u tijeku (24.08.2017. - 23.09.2017.)
https://kckzz.hr/novi-postupak-javne-rasprave-o-projektu-razvoja-infrastrukture-sirokopojasnog-pristupa-na-podrucju-koprivnice/
25.09.2017.: Javna rasprava završena
02.04.2019. Javna rasprava u tijeku (02.04.2019.-16.04.2019.)
https://kckzz.hr/ponavljanje-drugog-postupka-javne-rasprave-za-projekt-razvoja-infrastrukture-sirokopojasnog-pristupa-na-podrucju-koprivnice/