Grad Križevci

i Općine Gornja Rijeka, Kalnik, Sveti Ivan Žabno i Sveti Petar Orehovec
Osnovni podaci o projektu
Nositelj projekta GRAD KRIŽEVCI
Obuhvaćeno područje Grad Križevci i Općine Gornja Rijeka, Kalnik, Sveti Ivan Žabno i Sveti Petar Orehovec
Investicijski model model A
Podaci o statusu projekta
Faza projekta PRŠI odobren
Javna rasprava (status) završeno
Javna rasprava https://krizevci.hr/dokumenti/prsi/
Ključni dokumenti projekta
Nacrt PRŠI-ja https://krizevci.hr/wp-content/uploads/2019/04/PRSI_Krizevci_v8.pdf
Kronologija projekta
28.12.2016.: Nacrt PRŠI-ja predan na preliminarnu provjeru NOP-u
03.02.2017.: Preliminarna provjera nacrta PRŠI-ja provedena
22.01.2018: Javna rasprava u tijeku (19.01.2018. - 19.02.2018.)
http://uprava.krizevci.hr/prsi
10.04.2019.: Javna rasprava u tijeku (10.04.2019.-26.04.2019.)
https://krizevci.hr/dokumenti/prsi/