Grad Ludbreg i okolica

i Općine Mali Bukovec, Martijanec, Sveti Đurđ i Veliki Bukovec
Osnovni podaci o projektu
Nositelj projekta GRAD LUDBREG
Obuhvaćeno područje Grad Ludbreg i Općine Mali Bukovec, Martijanec, Sveti Đurđ i Veliki Bukovec
Investicijski model model A
Podaci o statusu projekta
Faza projekta PRŠI odobren
Javna rasprava (status) završeno
Javna rasprava http://ludbreg.hr/javna-rasprava-o-nacrtu-plana-razvoja-sirokopojasne-infrastrukture/
Ključni dokumenti projekta
Nacrt PRŠI-ja http://ludbreg.hr/download/razno/Nacrt-PRSI-projektno-podrucje-Ludbreg-v4.5.pdf
Kronologija projekta
16.01.2018.: Nacrt PRŠI-ja predan na preliminarnu provjeru NOP-u
09.02.2018.: Javna rasprava u tijeku (07.02.2018. - 09.03.2018.)
18.03.2019. Javna rasprava u tijeku (18.3.-03.04.2019.)
10.06.2019. PRŠI odobren