Grad Mali Lošinj

Osnovni podaci o projektu
Nositelj projekta Grad Mali Lošinj
Obuhvaćeno područje Grad Mali Lošinj, Grad Cres
Podaci o statusu projekta
Faza projekta Javna rasprava provedena
Javna rasprava (status) završeno
Javna rasprava https://www.mali-losinj.hr/javna-rasprava-o-projektu-razvoja-infrastrukture-sirokopojasnog-pristupa-na-podrucju-malog-losinja/
Ključni dokumenti projekta
Nacrt PRŠI-ja https://www.mali-losinj.hr/wp-content/uploads/2019/07/Nacrt-PRŠI.pdf
Kronologija projekta
11.6.2019. NOP zaprimio nacrt PRŠI-ja na preliminarnu provjeru
19.6.2019. NOP ocijenio nacrt PRŠI-ja
3.7.2019. Javna rasprava u tijeku (3.7. - 4.8.2019.)
https://www.mali-losinj.hr/javna-rasprava-o-projektu-razvoja-infrastrukture-sirokopojasnog-pristupa-na-podrucju-malog-losinja/