Grad Mursko Središće

i Općine Gornji Mihaljevec, Nedelišće, Selnica, Strahoninec, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec i Štrigova
Osnovni podaci o projektu
Nositelj projekta GRAD MURSKO SREDIŠĆE
Obuhvaćeno područje Grad Mursko Središće i Općine Gornji Mihaljevec, Nedelišće, Selnica, Strahoninec, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec i Štrigova
Investicijski model Model A
Odabrani operator partner Hrvatski Telekom d.d.
Podaci o statusu projekta
Faza projekta Sklopljen ugovor u sufinanciranju
Javna rasprava (status) završeno
Javna rasprava https://medjimurska-zupanija.hr/2018/11/16/javna-rasprava-za-projekt-razvoj-infrastrukture-sirokopojasnog-pristupa-za-grad-mursko-sredisce-i-opcine-gornji-mihaljevec-nedelisce-selnica-strahoninec-sveti-juraj-na-bregu-svet-2/
Javna nabava https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/razvoj-irokopojasne-infrastrukture-za-podru-je-grada-murskog-sredi-a-i-op-ina-gornji-mihaljevec-nedeli-e-selnica-strahoninec-sveti-juraj-na-bregu-sveti-martin-na-muri-enkovec-i-trigova/
Ključni dokumenti projekta
Nacrt PRŠI-ja http://medjimurska-zupanija.hr/wp-content/uploads/2018/11/PR%C5%A0I-Me%C4%91imurska-%C5%BEupanija_kona%C4%8Dna_datum_izrade13112018.pdf
Financijski podaci o projektu
Planirani iznos sufinanciranja 24.091.042,67 kn
Stopa sufinanciranja 49,23%
Ukupni troškovi projekta 59.562.575,77 kn
Osnovni podaci o operativnom radu mreže
Broj pokrivenih korisnika 11.240
Kronologija projekta
15.12.2016.: Nacrt PRŠI-ja predan na preliminarnu provjeru NOP-u
20.01.2017.: Preliminarna provjera nacrta PRŠI-ja provedena
26.09.2017.: Javna rasprava u tijeku (26.09.2017.- 27.10.2017.)
16.11.2018.: Javna rasprava u tijeku (16.11.2018.- 17.12.2018.)
03.05.2019.: PRŠI u postupku provjere
28.06.2019. PRŠI odobren
30.10.2020. Sklopljen ugovor o sufinanciranju
22.12.2020.: Nabava: Projektiranje i građenje pasivnog dijela FTTH mreža, uređenje i opremanje tehničkih prostora u kojima završava FTTH mreža te nabave i ugradnje pasivnog FTTH materijala na području „Bijelih“ adresa Grada Mursko Središće i općina Gornji Mihaljevec, Nedelišće, Selnica, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri i Štrigova uz ishođenje suglasnosti i dozvola za gradnju, pružanja usluga rješavanja imovinsko pravnih odnosa te ishođenje uporabnih dozvola sve dovršeno i preuzeto „ključ u ruke“ (22.12.2020.-15.2.2021)
https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/razvoj-irokopojasne-infrastrukture-za-podru-je-grada-murskog-sredi-a-i-op-ina-gornji-mihaljevec-nedeli-e-selnica-strahoninec-sveti-juraj-na-bregu-sveti-martin-na-muri-enkovec-i-trigova/

Dodatne napomene
13.04.2018. :
Sporazumom o promjeni nositelja projekta nositelj projekta, sa konačnom verzijom PRŠI-ja, umjesto Međimurske županije, nositelj projekta postaje Grad Mursko Središće