Grad Nova Gradiška i okolica

i Općine Cernik, Davor, Dragalić, Gornji Bogićevci, Nova Kapela, Okučani, Rešetari, Stara Gradiška, Staro Petrovo Selo, Vrbje
Osnovni podaci o projektu
Nositelj projekta GRAD NOVA GRADIŠKA
Obuhvaćeno područje Grad Nova Gradiška, općine Cernik, Davor, Dragalić, Gornji Bogićevci, Nova Kapela, Okučani, Rešetari, Stara Gradiška, Staro Petrovo Selo, Vrbje
Investicijski model model A
Podaci o statusu projekta
Faza projekta PRŠI odobren
Javna rasprava (status) završeno
Javna rasprava https://novagradiska.hr/news/ponavljanje-drugog-postupka-javne-rasprave-za-projekt-razvoja-infrastrukture-sirokopojasnog-pristupa-na-podrucju-nove-gradiske/
Ključni dokumenti projekta
Nacrt PRŠI-ja http://www.novagradiska.hr/preuzmi/170/sirokopojasni-internet-kolovoz/5260/2-nacrt-prsi-2.pdf
Kronologija projekta
07.11.2016.: Nacrt PRŠI-ja predan na preliminarnu provjeru NOP-u
09.12.2016.: Preliminarna provjera nacrta PRŠI-ja provedena
12.04.2017: Javna rasprava u tijeku (12.04.2017 - 12.05.2017.)
http://www.novagradiska.hr/javna-rasprava-o-projektu-razvoja-infrastrukture-sirokopojasnog-pristupa-na-podrucju-nove-gradiske/
21.08.2017: Javna rasprava u tijeku (22.08.2017 - 21.09.2017.)
https://novagradiska.hr/news/javna-rasprava-o-projektu-razvoja-infrastrukture-sirokopojasnog-pristupa-na-podrucju-nove-gradiske-2/
21.09.2017.: Javna rasprava provedena
26.03.2019.: Javna rasprava u tijeku (25.03.2019. - 08.04.2019.)
https://novagradiska.hr/news/ponavljanje-drugog-postupka-javne-rasprave-za-projekt-razvoja-infrastrukture-sirokopojasnog-pristupa-na-podrucju-nove-gradiske/
29.05.2019.: PRŠI u postupku provjere
19.06.2019.: PRŠI vraćen na doradu