Grad Omiš

i Općine Dugi Rat, Podstrana i Zadvarje
Osnovni podaci o projektu
Nositelj projekta GRAD OMIŠ
Obuhvaćeno područje Grad Omiš i Općine Dugi Rat, Podstrana i Zadvarje
Investicijski model Model A
Odabrani operator partner Hrvatski Telekom d.d.
Podaci o statusu projekta
Faza projekta Sklopljen ugovor u sufinanciranju
Javna rasprava (status) završeno
Javna rasprava http://www.omis.hr/Dru%C5%A1tveniposlovi/Gospodarstvo/Razvojnidokumenti/tabid/109/Default.aspx
Javna nabava https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/razvoj-infrastrukture-irokopojasnog-pristupa-u-gradu-omi-u-te-op-inama-dugi-rat-podstrana-i-zadvarje/
Ključni dokumenti projekta
Nacrt PRŠI-ja http://www.omis.hr/2019pdf/PRSI-2-Nacrt.pdf
Financijski podaci o projektu
Planirani iznos sufinanciranja 20.144.952,27
Stopa sufinanciranja 49,70%
Ukupni troškovi projekta 52.209.342,37 kn
Osnovni podaci o operativnom radu mreže
Broj pokrivenih korisnika 10.627
Kronologija projekta
14.02.2019. : Nacrt PRŠI-ja predan na preliminarnu provjeru NOP-u;
06.03.2019.:Javna rasprava u tijeku (06.03.2019.-05.04.2019.)
http://www.omis.hr/Dru%C5%A1tveniposlovi/Gospodarstvo/Razvojnidokumenti/tabid/109/Default.aspx
30.10.2020. Sklopljen ugovor o sufinanciranju
22.12.2020.: Nabava: Projektiranje i građenje pasivnog dijela FTTH mreža, uređenje i opremanje tehničkih prostora u kojima završava FTTH mreža te nabave i ugradnje pasivnog FTTH materijala na području „Bijelih“ adresa Grada Omiša te općina Dugi Rat, Podstrana i Zadvarje uz ishođenje suglasnosti i dozvola za gradnju, pružanja usluga rješavanja imovinsko pravnih odnosa te ishođenje uporabnih dozvola sve dovršeno i preuzeto „ključ u ruke“ (22.12.2020.-15.2.2021)
https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/razvoj-infrastrukture-irokopojasnog-pristupa-u-gradu-omi-u-te-op-inama-dugi-rat-podstrana-i-zadvarje/