Grad Opatija i okolica

i Općine Matulji, Lovran i Mošćenička Draga
Osnovni podaci o projektu
Nositelj projekta GRAD OPATIJA
Obuhvaćeno područje Grad Opatija i Općine Matulji, Lovran i Mošćenička Draga
Investicijski model Model A
Podaci o statusu projekta
Faza projekta PRŠI odobren
Javna rasprava (status) završeno
Javna rasprava http://www.e-pgz.eu/Javna_rasprava/Konzorcij_Liburnija
Ključni dokumenti projekta
Nacrt PRŠI-ja http://www.e-pgz.eu/documents/Nacrt+plana+razvoja+SPI+-+Liburnija_za_javnu_raspravu.pdf
Osnovni podaci o operativnom radu mreže
Broj pokrivenih korisnika 1742
Kronologija projekta
20.02.2017.: Nacrt PRŠI-ja predan na preliminarnu provjeru NOP-u
22.03.2017.: Preliminarna provjera nacrta PRŠI-ja provedena
18.05.2017: Javna rasprava u tijeku (15.05.2017 - 16.06.2017.)
14.05.2019.: Ponovljeni drugi postupak javne rasprave (14.05.2019. - 29.05.2019.)
24.06.2019.: PRŠI u postupku provjere
28.06.2019.: PRŠI odobren
Dodatne napomene

31.05.2017.: Obavijest vezana za javnu raspravu
"Naknadnim uvidom u bazu podataka DGU-a, uočeno je izostavljanje numeričkih podbrojeva na 402 adrese na području konzorcija Liburnija (375 adresa odnosi se na Grad Opatija, 14 adresa na Općinu Matulji, 10 adresa na Općinu Lovran i 3 adrese na Općinu Mošćenička Draga). Obzirom da su svi abecedni podbrojevi otprije bili navedeni, u suglasnosti sa NOP-om 402 adresa nadopunjeno je numeričkim podbrojevima kako bi se što preciznije odradio postupak iskaza komercijalnog interesa."

30.11.2017.: Izvješće o javnoj raspravi - poveznica