Grad Poreč i okolica

i Općine Funtana, Kaštelir-Labinci, Sveti Lovreč, Tar-Vabriga, Višnjan, Vižinada, Vrsar i Tinjan
Osnovni podaci o projektu
Nositelj projekta GRAD POREČ
Obuhvaćeno područje Grad Poreč i Općine Funtana, Kaštelir-Labinci, Sveti Lovreč, Tar-Vabriga, Višnjan, Vižinada, Vrsar i Tinjan
Investicijski model Model A
Odabrani operator partner Hrvatski Telekom d.d.
Podaci o statusu projekta
Faza projekta Sklopljen ugovor u sufinanciranju
Javna rasprava (status) završeno
Javna rasprava http://www.porec.hr/prva.aspx?stranica=20311&j=CRO
Javna nabava https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/razvoj-infrastrukture-irokopojasnog-pristupa-za-grad-pore-i-op-ine-funtana-ka-telir-labinci-sveti-lovre-tar-vabriga-vi-njan-vi-inada-vrsar-i-tinjan/
Ključni dokumenti projekta
Nacrt PRŠI-ja http://www.porec.hr/download.aspx?f=d&fajl=20311/3.%20Lator_GradPorec_i_opcine_Razvoj_infr_sp_pristupa_v3.2.pdf
Financijski podaci o projektu
Planirani iznos sufinanciranja 27.924.952,44 kn
Stopa sufinanciranja 49,80%
Ukupni troškovi projekta 68.596.456,66
Osnovni podaci o operativnom radu mreže
Broj pokrivenih korisnika 11.189
Kronologija projekta
08.09.2016.: Nacrt PRŠI-ja predan na preliminarnu provjeru NOP-u
05.10.2016.: Preliminarna provjera nacrta PRŠI-ja provedena
24.02.2017.: Javna rasprava u tijeku (27.02.2017. - 03.04.2017.)
http://www.porec.hr/prva.aspx?stranica=17088&j=CRO
13.12.2017. : Javna rasprava u tijeku (13.12.2017. - 15.01.2018.)
26.6.2019. PRŠI odobren
30.10.2020. Sklopljen ugovor o sufinanciranju
22.12.2020.: Nabava: Projektiranje i građenje pasivnog dijela FTTH mreža, uređenje i opremanje tehničkih prostora u kojima završava FTTH mreža te nabave i ugradnje pasivnog FTTH materijala na području „Bijelih“ adresa Grada Poreča i općina Funtana, Kaštelir – Labinci, Sveti Lovreč, Tar-Vabriga, Tinjan, Višnjan, Vižinada i Vrsar uz ishođenje suglasnosti i dozvola za gradnju, pružanja usluga rješavanja imovinsko pravnih odnosa te ishođenje uporabnih dozvola sve dovršeno i preuzeto „ključ u ruke“ (22.12.2020.-15.2.2021)
https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/razvoj-infrastrukture-irokopojasnog-pristupa-za-grad-pore-i-op-ine-funtana-ka-telir-labinci-sveti-lovre-tar-vabriga-vi-njan-vi-inada-vrsar-i-tinjan/