Grad Rab i okolica

i Općina Lopar
Osnovni podaci o projektu
Nositelj projekta GRAD RAB
Obuhvaćeno područje Grad Rab i Općina Lopar
Investicijski model model A
Podaci o statusu projekta
Faza projekta PRŠI odobren
Javna rasprava (status) završeno
Javna rasprava http://www.rab.hr/grad-rab/obavijest/plan-razvoja-shirokopojasne-infrastrukture-na-podruchjima-raba-i-lopara
Ključni dokumenti projekta
Nacrt PRŠI-ja http://rab.hr/dokumenti/grad_rab/Nacrt%20plana%20razvoja%20SPI%20-%20Otok%20Rab_za_javnu_raspravu.pdf
Kronologija projekta
20.02.2017.: Nacrt PRŠI-ja predan na preliminarnu provjeru NOP-u
14.03.2017.: Preliminarna provjera nacrta PRŠI-ja provedena
08.05.2017: Javna rasprava u tijeku (04.05.2017 - 07.06.2017.)
http://www.e-pgz.eu/Javna_rasprava/Konzorcij_Otok_Rab
02.06.2017. Trajanje javne rasprave prolongirano do 07.06.2017.
16.05.2019.: Javna rasprava u tijeku (16.05.2019.-31.05.2019.)


Dodatne napomene
30.05.2017. Objava vezana za javnu raspravu
"Naknadnim uvidom u bazu podataka DGU-a, uočeno je izostavljanje numeričkih podbrojeva na 9 adresa na području konzorcija Otoka Raba (odnosi se na Grad Rab). Obzirom da su svi abecedni podbrojevi otprije bili navedeni, u suglasnosti sa NOP-om 9 adresa nadopunjeno je numeričkim podbrojevima kako bi se što preciznije odradio postupak iskaza komercijalnog interesa."

15.11.2017.: Izvješće o javnoj raspravi - poveznica