Grad Rijeka

Osnovni podaci o projektu
Nositelj projekta GRAD RIJEKA
Obuhvaćeno područje Grad Rijeka
Podaci o statusu projekta
Faza projekta Javna rasprava provedena
Javna rasprava (status) završeno
Javna rasprava http://www.e-pgz.eu/Javna_rasprava/Grad_Rijeka
Ključni dokumenti projekta
Nacrt PRŠI-ja http://www.e-pgz.eu/documents/Nacrt+plana+razvoja+SPI+-+Grad+Rijeka+-+za+javnu+raspravu_ri.pdf
Kronologija projekta
18.04.2017.: Nacrt PRŠI-ja predan na preliminarnu provjeru
NOP-u
18.05.2017.: Preliminarna provjera nacrta PRŠI-ja provedena
31.07.2017.: Javna rasprava u tijeku (31.07.2017. - 04.09.2017.)
Dodatne napomene
15.12.2017.: Izvješće o javnoj raspravi - poveznica