Grad Slavonski Brod

Osnovni podaci o projektu
Nositelj projekta GRAD SLAVONSKI BROD
Obuhvaćeno područje Grad Slavonski Brod
Podaci o statusu projekta
Faza projekta Nacrt PRŠI-ja u postupku preliminarne provjere
Kronologija projekta
11.04.2018.: Nacrt PRŠI-ja predan na preliminarnu provjeru NOP-u
11.05.2018.: Preliminarna provjera nacrta PRŠI-ja provedena