Grad Slavonski Brod

Osnovni podaci o projektu
Nositelj projekta GRAD SLAVONSKI BROD
Obuhvaćeno područje Grad Slavonski Brod
Investicijski model Model A
Podaci o statusu projekta
Faza projekta PRŠI odobren
Javna rasprava (status) završeno
Javna rasprava http://www.slavonski-brod.hr/8526-%20javna-rasprava-o-projektu-razvoja-infrastrukture-sirokopojasnog-pristupa-na-podrucju-grada-slavonski-brod
Ključni dokumenti projekta
Nacrt PRŠI-ja http://www.slavonski-brod.hr/images/Sirokopojasni_pristup/Dokumentacija/2._Nacrt_PR%C5%A0I.pdf
Osnovni podaci o operativnom radu mreže
Broj pokrivenih korisnika 11 537
Kronologija projekta
11.04.2018.: Nacrt PRŠI-ja predan na preliminarnu provjeru NOP-u
11.05.2018.: Preliminarna provjera nacrta PRŠI-ja provedena
28.05.2018.: Javna rasprava u tijeku ( 28.05. - 26.06. 2018.)
26.06.2018: Javna rasprava završena
06.05.2019.: Ponovljeni drugi postupak javne rasprave (06.05.2019. - 21.05.2019.)
11.06.2019.: PRŠI u postupku provjere
19.06.2019: PRŠI odobren