Grad Sveta Nedelja

i Grad Samobor i Općina Stupnik
Osnovni podaci o projektu
Nositelj projekta GRAD SVETA NEDELJA
Obuhvaćeno područje Gradovi Sveta Nedelja i Samobor i Općina Stupnik
Investicijski model Model A
Odabrani operator partner Hrvatski Telekom d.d.
Podaci o statusu projekta
Faza projekta Sklopljen ugovor u sufinanciranju
Javna rasprava (status) završeno
Javna rasprava https://grad-svetanedelja.hr/javna-rasprava-o-projektu-razvoja-infrastrukture-sirokopojasnog-pristupa-u-podrucjima-gradova-samobor-i-sveta-nedelja-te-opcine-stupnik/
Javna nabava https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/razvoj-infrastrukture-irokopojasnog-pristupa-za-podru-je-grada-svete-nedelje-grada-samobora-i-op-ine-stupnik/
Ključni dokumenti projekta
Nacrt PRŠI-ja https://grad-svetanedelja.hr/wp-content/uploads/2017/09/3-hbc-grad-sveta-nedeljasamobor-i-opina-stupnik-razvoj-infrastruktura-irokopojasnog-pristupa412_201709052041.pdf
Financijski podaci o projektu
Planirani iznos sufinanciranja 32.539.279,41 kn
Stopa sufinanciranja 49,63%
Ukupni troškovi projekta 76.217.509,29 kn
Osnovni podaci o operativnom radu mreže
Broj pokrivenih korisnika 16.731
Kronologija projekta
18.07.2017.: Nacrt PRŠI-ja predan na preliminarnu provjeru NOP-u
17.08.2017.: Nacrt PRŠI-ja preliminarno ocijenjen
07.09.2017.: Javna rasprava u tijeku (11.09.2017. - 18.10.2017.)
04.04.2019.: Ponovljeni drugi postupak javne rasprave (04.04.2019. - 19.04.2019.)
13.05.2019.: PRŠI u postupku provjere
10.06.2019.: PRŠI odobren
30.10.2020. Sklopljen ugovor o sufinanciranju
22.12.2020.: Nabava: Projektiranje i građenje pasivnog dijela FTTH mreža, uređenje i opremanje tehničkih prostora u kojima završava FTTH mreža te nabave i ugradnje pasivnog FTTH materijala na području „Bijelih“ adresa Grada Svete Nedelje, Grada Samobora i Općine Stupnik uz ishođenje suglasnosti i dozvola za gradnju, pružanja usluga rješavanja imovinsko pravnih odnosa te ishođenje uporabnih dozvola sve dovršeno i preuzeto „ključ u ruke“ (22.12.2020.-15.2.2021)
https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/razvoj-infrastrukture-irokopojasnog-pristupa-za-podru-je-grada-svete-nedelje-grada-samobora-i-op-ine-stupnik/