Grad Virovitica i okolica

i Općine Gradina, Lukač, Pitomača, Suhopolje i Špišić Bukovica
Osnovni podaci o projektu
Nositelj projekta GRAD VIROVITICA
Obuhvaćeno područje Grad Virovitica i Općine Gradina, Lukač, Pitomača, Suhopolje i Špišić Bukovica
Podaci o statusu projekta
Faza projekta Javna rasprava provedena
Javna rasprava (status) završeno
Javna rasprava http://www.virovitica.hr/2017/08/javna-rasprava-o-projektu-razvoja-infrastrukture-sirokopojasnog-pristupa-na-podrucju-virovitice-2/
Ključni dokumenti projekta
Nacrt PRŠI-ja http://www.virovitica.hr/wp-content/uploads/2017/08/2.-Nacrt-PR%C5%A0I.pdf
Kronologija projekta
17.10.2016.: Nacrt PRŠI-ja predan na preliminarnu provjeru NOP-u
02.12.2016.: Preliminarna provjera nacrta PRŠI-ja provedena
06.04.2017: Javna rasprava u tijeku (07.04.2017 - 08.05.2017.)
http://www.virovitica.hr/2017/04/javna-rasprava-o-projektu-razvoja-infrastrukture-sirokopojasnog-pristupa-na-podrucju-virovitice/

23.08.2017. Javna rasprava u tijeku (24.08.2017. - 25.09.2017.)
25.09.2017.: Javna rasprava završena