Grad Vukovar i okolica

i Grad Ilok te Općine Bogdanovci, Borovo, Lovas, Negoslavci, Nuštar, Tompojevci, Tovarnik, Trpinja
Osnovni podaci o projektu
Nositelj projekta GRAD VUKOVAR
Obuhvaćeno područje Gradovi Vukovar i Ilok, te Općine Bogdanovci, Borovo, Lovas, Negoslavci, Nuštar, Tompojevci, Tovarnik, Trpinja
Investicijski model model A
Odabrani operator partner Hrvatski Telekom d.d.
Podaci o statusu projekta
Faza projekta Sklopljen ugovor u sufinanciranju
Javna rasprava (status) završeno
Javna rasprava http://www.vukovar.hr/e-usluge/ostalo/pozivi/13428-ponavljanje-drugog-postupka-javne-rasprave-za-projekt-razvoja-infrastrukture-sirokopojasnog-pristupa-na-podrucju-vukovara
Javna nabava https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/razvoj-infrastrukture-irokopojasnog-pristupa-na-podru-ju-vukovara/
Ključni dokumenti projekta
Nacrt PRŠI-ja http://www.vukovar.hr/images/stories/files/uok/2017/Sirokopojasni_internet/2-Nacrt-PRSI.pdf
Financijski podaci o projektu
Planirani iznos sufinanciranja 29.779.618,94 kn
Stopa sufinanciranja 49,67%
Ukupni troškovi projekta 73.083.666,25 kn
Osnovni podaci o operativnom radu mreže
Broj pokrivenih korisnika 15.682
Kronologija projekta
24.02.2017.: Nacrt PRŠI-ja predan na preliminarnu provjeru NOP-u
24.03.2017.: Preliminarna provjera nacrta PRŠI-ja provedena
28.08.2017.: Javna rasprava u tijeku (29.08.2017. - 28.09.2017.)
http://www.vukovar.hr/e-usluge/ostalo/pozivi/11600-javna-rasprava-o-projektu-razvoja-infrastrukture-sirokopojasnog-pristupa-na-podrucju-vukovara
28.09.2017.: Javna rasprava završena
25.04.2019.: Javna rasprava u tijeku (25.04.2019.-09.05.2019.)
http://www.vukovar.hr/e-usluge/ostalo/pozivi/13428-ponavljanje-drugog-postupka-javne-rasprave-za-projekt-razvoja-infrastrukture-sirokopojasnog-pristupa-na-podrucju-vukovara

30.10.2020. Sklopljen ugovor o sufinanciranju
22.12.2020.: Nabava: Projektiranje i građenje pasivnog dijela FTTH mreža, uređenje i opremanje tehničkih prostora u kojima završava FTTH mreža te nabave i ugradnje pasivnog FTTH materijala na području „Bijelih“ adresa Grada Vukovara i Grada Iloka te općina Bogdanovci, Borovo, Lovas, Negoslavci, Nuštar, Tompojevci, Tovarnik i Trpinja uz ishođenje suglasnosti i dozvola za gradnju, pružanja usluga rješavanja imovinsko pravnih odnosa te ishođenje uporabnih dozvola sve dovršeno i preuzeto „ključ u ruke“ (22.12.2020.-15.2.2021.)
https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/razvoj-infrastrukture-irokopojasnog-pristupa-na-podru-ju-vukovara/