Grad Vukovar i okolica

i Grad Ilok te Općine Bogdanovci, Borovo, Lovas, Negoslavci, Nuštar, Tompojevci, Tovarnik, Trpinja
Osnovni podaci o projektu
Nositelj projekta GRAD VUKOVAR
Obuhvaćeno područje Gradovi Vukovar i Ilok, te Općine Bogdanovci, Borovo, Lovas, Negoslavci, Nuštar, Tompojevci, Tovarnik, Trpinja
Podaci o statusu projekta
Faza projekta Javna rasprava u tijeku
Javna rasprava (status) u tijeku
Javna rasprava http://www.vukovar.hr/e-usluge/ostalo/pozivi/13428-ponavljanje-drugog-postupka-javne-rasprave-za-projekt-razvoja-infrastrukture-sirokopojasnog-pristupa-na-podrucju-vukovara
Ključni dokumenti projekta
Nacrt PRŠI-ja http://www.vukovar.hr/images/stories/files/uok/2017/Sirokopojasni_internet/2-Nacrt-PRSI.pdf
Kronologija projekta
24.02.2017.: Nacrt PRŠI-ja predan na preliminarnu provjeru NOP-u
24.03.2017.: Preliminarna provjera nacrta PRŠI-ja provedena
28.08.2017.: Javna rasprava u tijeku (29.08.2017. - 28.09.2017.)
http://www.vukovar.hr/e-usluge/ostalo/pozivi/11600-javna-rasprava-o-projektu-razvoja-infrastrukture-sirokopojasnog-pristupa-na-podrucju-vukovara
28.09.2017.: Javna rasprava završena
25.04.2019.: Javna rasprava u tijeku (25.04.2019.-09.05.2019.)
http://www.vukovar.hr/e-usluge/ostalo/pozivi/13428-ponavljanje-drugog-postupka-javne-rasprave-za-projekt-razvoja-infrastrukture-sirokopojasnog-pristupa-na-podrucju-vukovara