Grad Županja i okolica

i Grad Otok i Općine Babina Greda, Bošnjaci, Cerna, Drenovci, Gradišta, Gunja, Nijemci, Štitar i Vrbanja
Osnovni podaci o projektu
Nositelj projekta GRAD ŽUPANJA
Obuhvaćeno područje Gradovi Županja i Otok i Općine Babina Greda, Bošnjaci, Cerna, Drenovci, Gradišta, Gunja, Nijemci, Štitar i Vrbanja
Investicijski model Model A
Odabrani operator partner A1 Hrvatska d.o.o.
Podaci o statusu projekta
Faza projekta Sklopljen ugovor u sufinanciranju
Javna rasprava (status) završeno
Javna rasprava https://zupanja.hr/uncategorized/javna-rasprava/
Kronologija projekta
01.06.2018.: Nacrt PRŠI-ja predan na preliminarnu provjeru NOP-u
28.06.2018: Preliminarna provjera nacrta PRŠI-ja provedena¸
10.07.2018.: Javna rasprava u tijeku (10.07. - 08.08.2018.)
29.03.2019.: Ponavljanje druge javne rasprave u tijeku (29.03. - 12.04.2019.)
07.06.2019.:PRŠI u postupku provjere
17.06.2019.:PRŠI odobren

8.6.2022.: Javna rasprava u tijeku (8.6.2022. - 8.7.2022.)
9.7.2022.: Javna rasprava završena
5.12.2022.: PRŠI odobren

18.4.2024.: Sklopljen ugovor o sufinanciranju (12.4.2024.)