Gradovi Ivanić-Grad i Dugo Selo

i Općine Brckovljani, Kloštar Ivanić i Križ
Osnovni podaci o projektu
Nositelj projekta GRAD IVANIĆ-GRAD
Obuhvaćeno područje Gradovi Ivanić-Grad i Dugo Selo i Općine Brckovljani, Kloštar Ivanić i Križ
Podaci o statusu projekta
Faza projekta Javna rasprava provedena
Javna rasprava (status) završeno
Javna rasprava http://www.ivanic-grad.hr/clanci/2017/august/javna-rasprava-o-projektu-razvoja-infrastrukture-sirokopojasnog-pristupa-na-podrucju-ivanic-grada/
Ključni dokumenti projekta
Nacrt PRŠI-ja http://www.ivanic-grad.hr/media/540287/2.%20Nacrt%20PR%C5%A0I.pdf
Kronologija projekta
13.10.2016.: Nacrt PRŠI-ja predan na preliminarnu provjeru NOP-u
06.12.2016.: Preliminarna provjera nacrta PRŠI-ja provedena
10.04.2017.: Javna rasprava u tijeku (11.04.2017. - 11.05.2017.)
http://www.ivanic-grad.hr/clanci/2017/april/javna-rasprava-o-projektu-razvoja-infrastrukture-sirokopojasnog-pristupa-na-podrucju-ivanic-grada/

24.08.2017. : Javna rasprava u tijeku (25.08.2017. - 26.09.2017.)
26.09.2017.: Javna rasprava završena