Gradovi Rovinj-Rovigno i Vodnjan-Dignano

i Općine Bale-Valle, Kanfanar, Svetvinčenat i Žminj
Osnovni podaci o projektu
Nositelj projekta GRAD ROVINJ-ROVIGNO
Obuhvaćeno područje Gradovi Rovinj-Rovigno i Vodnjan-Dignano i Općine Bale-Valle, Kanfanar, Svetvinčenat i Žminj
Podaci o statusu projekta
Faza projekta Javna rasprava provedena
Javna rasprava (status) završeno
Javna rasprava http://www.rovinj-rovigno.hr/novosti/javna-rasprava-o-projektu-razvoja-infrastrukture-sirokopojasnog-pristupa-na-podrucju-rovinja/
Ključni dokumenti projekta
Nacrt PRŠI-ja http://www.rovinj-rovigno.hr/wp-content/uploads/2017/08/2.-Nacrt-PR%C5%A0I.pdf
Kronologija projekta
10.10.2016. Nacrt PRŠI-ja predan na preliminarnu provjeru NOP-u
29.11.2016. Preliminarna provjera nacrta PRŠI-ja provedena
04.04.2017. Javna rasprava u tijeku (05.04.2017 - 05.05.2017.)
http://www.rovinj-rovigno.hr/novosti/javna-rasprava-o-projektu-razvoja-infrastrukture-sirokopojasnog-pristupa-na-podrucju-rovinja-2/

23.08.2017. Javna rasprava u tijeku (23.08.2017. - 22.09.2017.)
22.09.2017.: Javna rasprava završena
21.03.2019. Javna rasprava u tijeku (21.03.-4.04.2019.)
8.4.2019. Javna rasprava završena