Gradovi Valpovo i Belišće

i Općine Bizovac i Petrijevci
Osnovni podaci o projektu
Nositelj projekta GRAD VALPOVO
Obuhvaćeno područje Gradovi Valpovo i Belišće i Općine Bizovac i Petrijevci
Investicijski model model A
Podaci o statusu projekta
Faza projekta PRŠI odobren
Javna rasprava (status) završeno
Javna rasprava http://valpovo.hr/2017/08/21/javna-rasprava-o-projektu-razvoja-infrastrukture-sirokopojasnog-pristupa-na-podrucju-osijek-b-2/
Ključni dokumenti projekta
Nacrt PRŠI-ja http://valpovo.hr/home/wp-content/uploads/2017/08/2.-Nacrt-PR%C5%A0I.pdf
Kronologija projekta
11.10.2016.: Nacrt PRŠI-ja predan na preliminarnu provjeru NOP-u
29.11.2016.: Preliminarna provjera nacrta PRŠI-ja provedena
03.04.2017: Javna rasprava u tijeku (03.04.2017 - 03.05.2017.)
http://valpovo.hr/2017/03/31/javna-rasprava-o-projektu-razvoja-infrastrukture-sirokopojasnog-pristupa-na-podrucju-osijek-b/
21.08.2017: Javna rasprava u tijeku (22.08.2017 - 21.09.2017.)
21.09.2017.: Javna rasprava provedena