Karlovačka županija 4

Osnovni podaci o projektu
Nositelj projekta Karlovačka županija
Obuhvaćeno područje Grad Ogulin i Općine Josipdol, Plaški i Tounj
Podaci o statusu projekta
Faza projekta PRŠI odobren
Javna rasprava (status) završeno
Javna rasprava https://www.kazup.hr/index.php/savjetovanja-u-tijeku/javno-savjetovanje-nacrt-planova-razvoja-sirokopojasne-infrastrukture-karlovacke-zupanije
Kronologija projekta
15.6.2022. Javna rasprava u tijeku (15.6.2022.-15.7.2022.)