Karlovačka županija 5

Osnovni podaci o projektu
Nositelj projekta Karlovačka županija
Obuhvaćeno područje Grad Slunj i Općine Cetingrad, Rakovica i Saborsko
Podaci o statusu projekta
Faza projekta PRŠI odobren
Javna rasprava (status) završeno
Javna rasprava https://www.kazup.hr/index.php/savjetovanja-u-tijeku/javno-savjetovanje-nacrt-planova-razvoja-sirokopojasne-infrastrukture-karlovacke-zupanije
Ključni dokumenti projekta
Nacrt PRŠI-ja https://www.kazup.hr/images/dokumenti/2022/PRSI/9._KaZup_Razvoj_sirokopojasnog_pristupa_PROJEKT_5_v0.pdf
Kronologija projekta
15.6.2022. Javna rasprava u tijeku (15.6.2022.-15.7.2022.)