Ličko-senjska županija

Grad Senj, Općine Brinje, Donji Lapac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Udbina i Vrhovine
Osnovni podaci o projektu
Nositelj projekta LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Obuhvaćeno područje Grad Senj i Općine Brinje, Donji Lapac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Udbina i Vrhovine
Investicijski model model A
Podaci o statusu projekta
Faza projekta PRŠI odobren
Javna rasprava (status) završeno
Javna rasprava https://licko-senjska.hr/dokumenti/pregled/javna-rasprava-javno-savjetovanje-razvoj-sirokopojasnog-pristupa-internetu-
Ključni dokumenti projekta
Nacrt PRŠI-ja https://licko-senjska.hr/images/uploads/3_LSZ_Razvoj_sirokopojasne_infrastrukture_v4.0.pdf
Kronologija projekta
14.03.2018: Nacrt PRŠI-ja predan na preliminarnu provjeru NOP-u
16.03.2018.: Preliminarna provjera nacrta PRŠI-ja provedena
30.04.2018: Javna rasprava u tijeku (02.05.2018. - 04.06.2018.)
http://www.licko-senjska.hr/index.php/component/content/article?id=254
04.06.2018: Javna rasprava završena
17.04.2019. Javna rasprava u tijeku (17.04.2019.-03.04.2019.)
http://www.licko-senjska.hr/index.php/component/content/article?id=254

21.4.2022. Javna rasprava u tijeku (21.04.2022.-23.05.2022.)
https://licko-senjska.hr/dokumenti/pregled/javna-rasprava-javno-savjetovanje-razvoj-sirokopojasnog-pristupa-internetu-