Ličko-senjska županija

Gradovi Novalja i Senj, općine Brinje, Donji Lapac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Udbina i Vrhovine
Osnovni podaci o projektu
Nositelj projekta LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Obuhvaćeno područje Gradovi Novalja i Senj i Općine Brinje, Donji Lapac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Udbina i Vrhovine
Podaci o statusu projekta
Faza projekta Nacrt PRŠI-ja u postupku preliminarne provjere
Kronologija projekta
14.03.2018: Nacrt PRŠI-ja predan na preliminarnu provjeru NOP-u