Općina Đurmanec

Grad Krapina i Općine Jesenje, Petrovsko i Radoboj
Osnovni podaci o projektu
Nositelj projekta OPĆINA ĐURMANEC
Obuhvaćeno područje Grad Krapina i Općine Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj
Podaci o statusu projekta
Faza projekta Nacrt PRŠI-ja u postupku preliminarne provjere
Kronologija projekta
18.03.2019.: Nacrt PRŠI-ja predan na preliminarnu ocjenu NOP-u