Općina Đurmanec

Grad Krapina i Općine Jesenje, Petrovsko i Radoboj
Osnovni podaci o projektu
Nositelj projekta OPĆINA ĐURMANEC
Obuhvaćeno područje Grad Krapina i Općine Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj
Investicijski model Model A
Odabrani operator partner Hrvatski Telekom d.d.
Podaci o statusu projekta
Faza projekta Sklopljen ugovor u sufinanciranju
Javna rasprava (status) završeno
Javna rasprava http://www.djurmanec.hr/index.php?do=javna_rasprava_prsi_a&lang=hr
Javna nabava https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/razvoj-infrastrukture-irokopojasnog-pristupa-na-podru-ju-urmanca/
Ključni dokumenti projekta
Nacrt PRŠI-ja http://www.djurmanec.hr/Javna_rasprava_PRSI/2.%20Nacrt_PRSI.pdf
Financijski podaci o projektu
Planirani iznos sufinanciranja 21.995.217,61 kn
Stopa sufinanciranja 49,76 %
Ukupni troškovi projekta 59.428.809,19 kn
Osnovni podaci o operativnom radu mreže
Broj pokrivenih korisnika 10.699
Kronologija projekta
18.03.2019.: Nacrt PRŠI-ja predan na preliminarnu ocjenu NOP-u;
17.04.2019.: Preliminarna provjera nacrta PRŠI-ja provedena;
16.04.2019.: Javna rasprava u tijeku (16.04.2019. - 16.05.2019.)
07.06.2019.: PRŠI u postupku provjere
27.06.2019.: PRŠI odobren
30.10.2020. Sklopljen ugovor o sufinanciranju
22.12.2020.: Nabava: Projektiranje i građenje pasivnog dijela FTTH mreža, uređenje i opremanje tehničkih prostora u kojima završava FTTH mreža te nabave i ugradnje pasivnog FTTH materijala na području „Bijelih“ adresa Grada Krapina i općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj uz ishođenje suglasnosti i dozvola za gradnju, pružanja usluga rješavanja imovinsko pravnih odnosa te ishođenje uporabnih dozvola sve dovršeno i preuzeto „ključ u ruke“ (22.12.2020.-15.2.2021)
https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/razvoj-infrastrukture-irokopojasnog-pristupa-na-podru-ju-urmanca/