Općina Donja Voća

i Grad Lepoglava i Općine Bednja, Cestica, Klenovnik, Maruševec, Petrijanec i Vinica
Osnovni podaci o projektu
Nositelj projekta OPĆINA DONJA VOĆA
Obuhvaćeno područje Grad Lepoglava i Općine Bednja, Cestica, Donja Voća, Klenovnik, Maruševec, Petrijanec i Vinica
Podaci o statusu projekta
Faza projekta Nacrt PRŠI-ja u postupku preliminarne provjere
Kronologija projekta
08.04.2019. : Nacrt PRŠI-ja u postupku preliminarne provjere