Općina Kolan

Osnovni podaci o projektu
Nositelj projekta Općina Kolan
Obuhvaćeno područje Općine Kolan i Povljane
Podaci o statusu projekta
Faza projekta Javna rasprava u tijeku
Javna rasprava (status) u tijeku
Javna rasprava https://www.kolan.hr/index.php/savjetovanje-s-javnoscu/1454-javna-rasprava-nacrta-plana-razvoja-sirokopojasne-infrastrukture-za-podrucja-opcina-kolan-i-povljana
Ključni dokumenti projekta
Nacrt PRŠI-ja https://www.kolan.hr/images/2023/savjetovanje/Opcina_Kolan_Projekt_razvoja_sirokopojasnog_pristupa_v0.2.pdf
Kronologija projekta
10.1.2023. Javna rasprava 10.1.2023.-10.2.2023.
(https://www.kolan.hr/index.php/savjetovanje-s-javnoscu/1454-javna-rasprava-nacrta-plana-razvoja-sirokopojasne-infrastrukture-za-podrucja-opcina-kolan-i-povljana)